LEEFBAAR KRIMPEN

Jongeren

  • Jongeren krijgen een stem: we gaan aan de slag met een Jongeren-Klankbordgroep. De Jongeren-Klankbordgroep geeft de gemeenteraad en het college gevraagd en ongevraagd advies. 

  • We introduceren de kinderburgemeester die samen met de kindergemeenteraad de basisscholen vertegenwoordigt.

  • Er komt minimaal een keer per jaar een evenement voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

  • Er komen nieuwe chill-plekken voor jongeren. We realiseren dit samen met jongeren, jongerenwerk en de buurt. De huidige plekken worden geëvalueerd met aandacht voor overlast in de wijk: dus geen chill-plek in uw achtertuin.

  • Er komt meer budget voor inzet van jongerenwerk met speciale aandacht voor het mentale welzijn van de Krimpense jongeren.

  • Voor jongeren is chillen belangrijk. Nu moeten onze jongeren het dorp uit voor plezier. Leefbaar Krimpen knokt al jarenlang voor een jeugdhonk in de Stormpolder.