Leefbaar Krimpen

Nee tegen verkoop Big Bear

Leefbaar Krimpen diende vandaag samen met de SvK, PvdA en de SGP een motie in met het dringende verzoek aan het college om de verkoopovereenkomst van de Big Bear te ontbinden. De motie werd aangenomen door steun van de SvK,SGP en PvdA. Tegen waren: D66,VVD en de CU. Motie: – Gebruik te maken van de […]

Verkoop contracten aan de deur en op straat verboden!

Leefbaar Krimpen heeft in de gemeenteraad gisteren een motie ingediend waarin wordt geregeld dat verkoop aan de deur of op straat, waarbij een contract of andere juridische overeenkomst wordt gesloten, niet meer mag in Krimpen aan den IJssel. Wij hebben dit gedaan om met name onze oudere inwoners te beschermen tegen praktijken zoals die worden […]

Begraven in Krimpen blijft gesubsidieerd!

Bij de behandeling van de begroting 2020 op 7 november heeft Leefbaar Krimpen er zeer sterk op aangedrongen om de kostendekking van de lijkbezorging in Krimpen te verhogen naar 80%. We kregen helaas alleen steun van de Stem van Krimpen, zodat de lijkbezorging ook volgend jaar nog zwaar gesubsidieerd blijft. Dit houdt in dat met […]

Eerste aanzet gratis OV ouderen

Leefbaar Krimpen heeft donderdag 7 november bij de behandeling van de begroting 2020 een motie ingediend om te laten onderzoeken wat nu de kosten zijn van het laten invoeren van gratis openbaar vervoer voor ouderen met een inkomen tot 120% van het sociaalminimum. Leefbaar Krimpen maakt hiermee een begin met het inlossen van een van […]

Nieuw burgerraadslid

Donderdag 7 november is Daniël Ratzon beëdigd als burgerraadslid van Leefbaar Krimpen. Daniël neemt hiermee de plaats in van Peter Plugge. Wij danken Peter voor zijn enorme inzet voor de fractie! Daniël zal zich voornamelijk gaan bezig houden met dossiers op het gebied van veiligheid en sport. Wij wensen Daniël heel veel succes de komende […]

Motie Leefbaar Krimpen

Eind december 2016 was de Eerste Kamer akkoord met schrappen automatische voorrang statushouders bij huurwoningen. Vanaf 1 april 2017 mogen gemeenten zelf beslissen of statushouders voorrang krijgen in hun eigen lokale regelgeving omtrent huisvesting. De wetswijziging hoort bij het pakket maatregelen waarmee het kabinet verdringing van reguliere woningzoekenden wil voorkomen. De keuze komt nu bij […]

Wethouder John Janson benoemd

Met trots kunnen we melden dat op 28 juni 2018 John Janson is benoemd tot wethouder van de gemeente Krimpen aan den IJssel! We wensen John heel veel succes toe de komende jaren! John heeft de volgende portefeuilles: Bereikbaarheid Buitenruimte Handhaving en toezicht Vergunningen Krimpenerwaardvisie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wijkwethouder Lansingh-Zuid en Kortland-Zuid

Volgende pagina »