LEEFBAAR KRIMPEN

Bestuur

  • We maken een eind aan de arrogante bestuursstijl in Krimpen.

  • Wij betrekken Krimpenaren proactief bij het gemeentelijk beleid: uw mening telt!

  • Bij ons staat wijkgericht werken centraal. Bij plannen voor de wijk hebben de Krimpenaren een belangrijke stem. Bij bouwprojecten en ontwikkelingen in de wijk luisteren we naar bewoners en omwonenden.

  • Wij investeren in leefbare en gezellige wijken. 

  • Elke wijk krijgt een leefbaarheidsbudget.

  • Wij starten met een Denk-en-Doe-mee-Fonds voor maatschappelijke initiatieven die het woon-, werk- of leefklimaat verbeteren.

  • Leefbaar werkt samen met de regio om de belangen van onze gemeente te versterken. 

  • We investeren in het regionale netwerk van lokale partijen, want lokale politiek stopt niet bij de gemeentegrens.