LEEFBAAR KRIMPEN

Financiën

  • Krimpen is de duurste gemeente van de regio geworden als gevolg van jarenlange verkeerde keuzes door de gevestigde partijen. U betaalt de rekening! Wij trekken hier de grens en maken een eind aan de stijgende lijn van de lokale lasten.

  • Wij zijn duidelijk over de gemeentelijke financiën. We laten zien wat we doen met de centen.  We zijn zakelijk richting rijk en regio en komen op voor de Krimpense belangen.

  • De kosten voor onderhoud van het wegennet van het Hoogheemraadschap komen niet meer op het bordje van de Krimpenaar.  U betaalt nu 56 euro per jaar te veel voor slechts een paar meter asfalt. 

  • Alle Krimpenaren hebben recht op ondersteuning zoals die in de wet is vastgelegd. Wij stoppen de inkomens- afhankelijke toets voor WMO-hulp in de huishouding.

  • We onderzoeken of de gemeentelijke begraafplaats geprivatiseerd kan worden om hiermee de kosten te verlagen.