LEEFBAAR KRIMPEN

Wonen

 • Er komt een wijk- en buurtgerichte aanpak ´Prettig wonen in Krimpen´.  Schoon, onderhouden, veilig en sociaal.  Dit realiseren we met partners zoals woningcorporaties en welzijnswerk.

 • Wij introduceren de wijkmanager. De wijkmanager is de spin in het web waar inwoners en ondernemers kunnen aankloppen met vragen, ideeën en klachten over hun wijk.

 • Er komen meer woningen voor Krimpenaren. We bouwen 200 starterswoningen en stimuleren nieuwe woonvormen zoals flexwonen en tiny houses.

 • Krimpenaren krijgen voorrang op sociale huurwoningen en bij nieuwbouw-(koop)projecten.

 • We maken afspraken met QuaWonen over het verbeteren van de slagingskans voor jongeren en starters. Speciale tijdelijke woningen worden gebouwd en tijdelijke huurcontracten zijn bespreekbaar.

 • Wij gaan woningbouwplannen voor betaalbare nieuwbouw(koop)woningen versneld realiseren.

 • Leefbaar vindt de landelijke verplichting om statushouders te huisvesten niet passend bij de huidige woningmarktcrisis. Reguliere woningzoekers krijgen voorrang op sociale huurwoningen. Statushouders huisvesten we in tijdelijke woonunits.

 • De starterslening blijft. We brengen de starterslening extra onder de aandacht van jonge woningzoekenden.

 • Er komt een wooncoach die senioren met een verhuiswens helpt met het vinden van een passende woning.

 • We komen met een plan om leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woningen.

 • Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten denken buurtbewoners mee.

 • Langs de  IJsseldijk komt een ambitieus nieuw woningbouwgebied waar 400 woningen gerealiseerd worden.

 • Huisjesmelkers zijn niet welkom in Krimpen. We handhaven actief de afspraken over de zelfbewoningsplicht.