Voor de Krimpense jeugd

Voor jongeren door jongeren staat centraal bij ons jeugdbeleid. Om deze reden willen we een eigen jeugd- en jongerenbeleid, zoals een “jeugdhonk” voor en door onze jeugd.

Maar wij willen meer:

  • Actief beleid en voorlichting tegen pesten, loverboys, alcohol en drugs
  • Voorlichting over misbruik social media
  • Oprekken Kinderraad naar Jeugdraad
  • Maatschappelijke stages
  • Stimuleren activiteiten jeugd
  • Proactief studentenbeleid, waaronder realiseren studentenwoningen