Voor de Krimpense jeugd

Voor jongeren door jongeren staat centraal bij ons jeugdbeleid. Om deze reden willen we een eigen jeugd- en jongerenbeleid, zoals een “jeugdhonk” voor en door onze jeugd.

Maar wij willen meer: