Verkiezingsprogramma

Leefbaar Krimpen 2018-2022: Durven en doen!
Leefbaar Krimpen is dé lokale partij voor en door Krimpen. De komende vier jaar willen wij Krimpen samen met onze inwoners nog leefbaarder maken. Hiervoor is een programma samengesteld met 10 concrete doelen. Deze doelen gaan we realiseren door te durven en te doen! Naast deze 10 concrete doelen ligt de komende vier jaar de nadruk op (nog) meer transparantie, nog meer invloed Krimpenaren en meer samenwerking met onze buurgemeenten. Ook zullen de onderwerpen zorg & welzijn en sport hoog op onze agenda blijven staan.

Meer transparantie
Wij gaan ervoor zorgen dat alle Krimpenaren nog meer inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Meer invloed Krimpenaren
Met “wethouders in de wijk” is een goed begin gemaakt om makkelijk in gesprek te komen met onze wethouders. De komende jaren gaan wij onze inwoners nog beter informeren en ervoor zorgen dat zij nog gemakkelijker met hen in gesprek komen.

Samenwerking met omliggende gemeenten
Door beter samen te werken met onze omliggende gemeenten krijgen we oplossingen voor problemen wel gerealiseerd, zoals het fileprobleem. Niet praten, maar gewoon doen!

Zorg en Welzijn
De zorg en welzijn voor onze inwoners is voor ons zeer belangrijk. Wij zullen ons dan ook de komende vier jaar blijven inzetten om het huidige hoge niveau van de zorgtaken te behouden.

Sport
In onze gemeente is een gevarieerd aanbod van sport(verenigingen). De afgelopen vier jaar zijn veel stappen gezet in het behouden en ondersteunen van sportverenigingen. Wij blijven ons inzetten om het gevarieerde aanbod van sport(verenigingen) in Krimpen te handhaven zodat iedere Krimpenaar haar of zijn “eigen” sport kan blijven beoefenen en actief kan deelnemen aan het verenigingsleven.

Download hier het volledige verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018-2022