LEEFBAAR KRIMPEN

Verkeer

  • Er komt een parkeervisie. We zetten in op het voorkomen van parkeeroverlast door waar nodig parkeerplaatsen toe te voegen aan het bestaande aanbod. Op veel locaties is de gehanteerde parkeernorm niet realistisch.

  • Er komen voldoende fiets- en scooterparkeerplaatsen.

  • Deelscooters krijgen afgebakende centrale parkeerplaatsen in de wijk zodat verslonzing van de buitenruimte wordt tegengegaan.

  • Het parkeerbeleid voor elektrische auto’s wordt met prioriteit opgepakt en we pakken parkeerproblemen en overlast bij kerken en sportverenigingen aan.

  • Parkeren bij winkelcentra en in het centrum van Krimpen blijft gratis.

  • De fietsverbindingen en fietspaden worden veilig(er) en fietsvriendelijker.

  • Er komt een nieuwe verkeersvisie. In de wijken is de auto te gast. Spelen op straat heeft prioriteit: we herintroduceren het woonerf (15 km). Onveilige wegen zoals de Ouverturelaan en woonerven worden aangepakt.

  • We pakken gevaarlijke kruisingen aan.

  • Er komen veilige oversteekplaatsen bij scholen en er komt een oversteekplaats bij winkelcentrum de Korf.

  • Alle trottoirs en voetpaden zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers: het zijn geen parkeerplaatsen voor deelscooters.