Uitnodiging

Lokaal liberalen ondertekenen coalitieakkoord.

Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 zetten donderdag 21 juni aanstaande hun handtekening onder het coalitieakkoord 2018-2022.

De titel “KLEURRIJK KRIMPEN” en ondertitel “naast elkaar – met elkaar – voor elkaar” van dit akkoord geven de kern weer van de ambities die de partijen hebben. Het coalitieakkoord bevat de visie en hoofdlijnen van de plannen die deze zomer worden uitgewerkt in het Collegewerkprogramma 2018-2022.
U en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment bij te wonen.

Fractievoorzitters Kirsten Jaarsma, Jeffrey van der Elst, Anthon Timm en Arjan Neeleman geven tijdens de presentatie een toelichting op het coalitieakkoord en zullen namens de coalitiepartijen het akkoord ondertekenen.

De kandidaat wethouders stellen zich na de ondertekening graag voor aan Krimpen aan den IJssel.

Tijd: 17.00 uur
Locatie: De Tuyter Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel