Begraven in Krimpen blijft gesubsidieerd!

Bij de behandeling van de begroting 2020 op 7 november heeft Leefbaar Krimpen er zeer sterk op aangedrongen om de kostendekking van de lijkbezorging in Krimpen te verhogen naar 80%. We kregen helaas alleen steun van de Stem van Krimpen, zodat de lijkbezorging ook volgend jaar nog zwaar gesubsidieerd blijft. Dit houdt in dat met name de OZB-betalers opdraaien voor een verlies van €76000. Leefbaar Krimpen had het liefst gezien dat de dekking naar 100% zou gaan, wat voor nu helaas nog niet gaat vanwege de in het voorjaar vastgestelde nota Lokale Heffingen.

Leefbaar Krimpen vindt het werkelijk onbegrijpelijk dat de overige partijen er voor kiezen om geld te laten liggen. Geld dat de komende jaren hard nodig is om te verwachten tegenvallers te kunnen opvangen. Daarnaast strookt dit besluit niet met de gedachte dat de gebruiker moet gaan betalen in plaats van de belastingbetaler.

Leefbaar Krimpen zal blijven strijden voor aanpassing van de kostendeking van de lijkbezorging en zal er voor zorg dragen dat dit bij de volgende begroting naar 100% gaat!