Veiligheid zit verankerd in het DNA van onze partij.
We kijken niet weg bij overlast. We durven oorzaken te benoemen en problemen aan te pakken. Leefbaar Krimpen staat voor een stevige aanpak van criminaliteit en aso-gedrag. Dit gaan wij doen:

  • Wij maken ons sterk voor meer wijkagenten en meer blauw op straat. De landelijke norm is veel te laag. We pakken dit met prioriteit op in samenwerking met onze Leefbare collega’s in de regio.
  • Leefbaar Krimpen investeert in een buurtgerichte aanpak tegen overlast. Wij gaan voor een keiharde aanpak van aso’s. De tijd van pamperen is voorbij.
  • Er komt extra budget voor handhaving. We introduceren de wijkhandhaver, hét aanspreekpunt in de buurt.
  • Het dumpen van afval naast de containers wordt keihard aangepakt.
  • Er komt een loket waar inwoners een verzoek kunnen indienen voor het plaatsen van camera’s op plekken waar veel overlast ervaren wordt.
  • Leefbaar Krimpen wil particuliere camera’s bij woningen centraal registeren, zodat de politie deze kan gebruiken.
  • Wij investeren in meer jongerencoaches voor de aanpak van jeugdoverlast en hulp aan kwetsbare jongeren.
  • Het verbod op verkoop aan de deur wordt vanaf 2022 gehandhaafd.
  • Leefbaar Krimpen is voorstander van een eigen ambulancepost.
  • De brandweerkazerne krijgt voldoende materieel om bij alle calamiteiten zelfstandig te kunnen handelen. Het buitenterrein van de kazerne wordt aangepakt.