Krimpen veiliger

De eerste stappen om Krimpen veiliger te maken zijn gezet. Denk aan de app-groepen voor buurtpreventie, aanstelling van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en een zebrapad bij het gezondheidscentrum. De komende jaren is het noodzakelijk dat de volgende stappen gezet worden: