Krimpen veiliger

De eerste stappen om Krimpen veiliger te maken zijn gezet. Denk aan de app-groepen voor buurtpreventie, aanstelling van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en een zebrapad bij het gezondheidscentrum. De komende jaren is het noodzakelijk dat de volgende stappen gezet worden:

 • Het borgen van de maximale aanrijtijd van 15 minuten van onze ambulance

 • Realiseren van een handhavingsbureau voor toezichthouders en wijkagenten

 • Inzetten voor meer wijkagenten

 • Zichtbaar toezicht door de actieve inzet van toezichthouders en cameratoezicht

 • Behoud van de brandweerkazerne in Krimpen

 • Realiseren 30 km zones

 • Realiseren snelheid beperkende middelen

 • Buurtcoördinatoren

 • Actief beleid en voorlichting pesten, loverboys, alcohol en drugs

 • Fietspaden scheiden van de weg waar mogelijk

 • Inzet toezichthouders opruimplicht hondenpoep