Krimpen gezellig

Veel van onze inwoners willen dat Krimpen nog gezelliger wordt. Wij ook!
We hebben al veel ideeën op onze lijst staan, maar gaan er ook voor zorgen dat de ideeën van anderen gerealiseerd kunnen worden.

Leefbaar Krimpen gaat Krimpen gezellig maken door:

  • Realiseren centrumvisie: een gezellig stadscentrum met terrassen en vertier
  • Versoepeling terrassenbeleid
  • Realiseren klauterbos
  • Realiseren peuterbad
  • Ontwikkelen recreatiemogelijkheden Zwaneneiland
  • Ambtenaar evenementenbeleid
  • Versoepeling evenementenbeleid