LEEFBAAR KRIMPEN

Energie en Duurzaamheid

  • We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op woningen, gemeentelijk vastgoed, scholen en sportzalen en helpen woningeigenaren met het opzetten van energiecoöperaties voor hun eigen straat of buurt. De opbrengst van gemeentelijke zonnepanelen investeren wij in verduurzamingsprojecten ten behoeve van maatschappelijke organisaties.

  • De duurzaamheidslening blijft en wordt proactief onder de aandacht gebracht van onze inwoners.

  • We investeren niet in gemeentelijke windmolens in de Stormpolder. We verzetten ons in samenwerking met Leefbaar Krimpenerwaard tegen plaatsing van windmolens langs onze gemeentegrenzen.

  • Er komen innovatieve laadplekken voor elektrische auto’s, maar niet ten koste van reguliere parkeerplaatsen. We denken bijvoorbeeld aan lantaarnpalen met laadopties.

  • Krimpenaren worden niet gedwongen om van het gas af te gaan.

  • Bij een overstap naar stadsverwarming of een warmtenet komen de extra kosten voor aanpassing van de woning niet voor rekening van de Krimpenaar.

  • We stimuleren de inzet van elektrische stadsbussen.

  • Het gemeentelijke wagenpark wordt verduurzaamd.