Duurzaam Krimpen

In de afgelopen vier jaar hebben wij vele stappen gezet voor het verduurzamen van Krimpen (www.leefbaarkrimpen.nl/2014-2018). De komende vier jaar willen wij Krimpen nog duurzamer maken!
Echter, wij zijn voor een stimulerend en niet voor een straffend duurzaamheidsbeleid in onze gemeente.

Wij zijn dan ook voor: