LEEFBAAR KRIMPEN

Inwoners Oud Krimpen worden buitenspel gezet

Inwoners Oud Krimpen worden buitenspel gezet

De fractie van Leefbaar Krimpen is ontstemd over het dossier Fase 7 van project de Grote Kruising. De afsluiting van de afrit van de Algerabrug naar Oud Krimpen is het gesprek van de dag sinds op 23 september bewoners van Oud Krimpen de brochure met het plan in de brievenbus kregen. Leefbaar Krimpen heeft vanaf september aandacht gevraagd voor het gebrek aan participatie, onder andere met een motie om voor inwoners een budget voor onafhankelijk advies van een verkeersdeskundige te organiseren. Deze motie kreeg geen steun van de coalitiepartijen VVD, Krimpens Belang,  CDA, SGP, PvdA en ChristenUnie.

Terugdraaien besluit afsluiten afrit onbespreekbaar

“Vandaag ontving de gemeenteraad een brief van Actiegroep Oud Krimpen waarin bewoners van Oud Krimpen een noodkreet richting gemeenteraad sturen. De inhoud verbaast ons niet gezien de onwil van het college om draagvlak te krijgen voor het controversiële plan.  De Oud-Krimpenaren zijn duidelijk: ze voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen door het College van B&W.” aldus woordvoerder van Leefbaar Oscar Suijk. Een van de punten waar de Leefbaar fractie over valt is dat het terugdraaien van de afsluiting van de afrit al op voorhand onbespreekbaar was.

Het actiecomité stuurde ook een brief aan het College van B&W waarin ze aangeven dat het overleg tussen het comité en wethouder Timm bar weinig opgeleverd heeft. “Het bewonerscomité schrijft in hun brief aan het college dat ze het gevoel hebben dat ze als het ‘gepeupel’ een bot toegeworpen krijgen in de hoop dat het college denkt dat bewoners niet doorhebben dat er niet echt naar ze geluisterd wordt,” citeert Suijk. “Onze fractie is hier echt verbijsterd over, waarom moet alles zo krampachtig vanuit de ivoren toren?” De fractie van Leefbaar is samen met de bewoners van Oud Krimpen onthutst over het resultaat van het overleg. “Op deze manier krijg je geen draagvlak voor een plan wat er doorheen geduwd lijkt te worden, enige vorm van inwonersparticipatie is ver te zoeken”.

Plan fase 7 terug naar de tekentafel

De fractie van Leefbaar steunt de wens die de Actiegroep uit in haar brief aan de gemeenteraad: het plan fase 7 terug naar de tekentafel en met een schone lei beginnen: namelijk alle bewoners betrekken in de plannen. “In plaats van deze regenteske aanpak is Leefbaar voor een aanpak waar inwoners kunnen meepraten en meedenken.”

De Leefbaren nemen de noodkreet van Actiegroep Oud Krimpen serieus. “We gaan beide brieven in ieder geval agenderen om op korte termijn in de gemeenteraad te bespreken. Het kan toch niet zo zijn dat het enige instrument wat inwoners nu nog hebben is om bezwaar maken tegen het verkeersbesluit voor plan Fase 7. Dit staat vandaag bij het College op de agenda. Wij blijven ons in ieder geval sterk maken voor een leefbaar Oud Krimpen’’.